program polityczny
informacje partie programy inne

LP
NUMER EwD
NAZWA PARTII
ADRES SIEDZIBY